Contributie

12.1                                         De contributie voor een verenigingsjaar dient bij vooruitbetaling
                                                te geschieden op één van de volgende manieren:
12.1a                                       Contant aan de penningmeester
12.1b                                       Door overmaking op postgiro rekening 2203863 tnv.
                                                Schietsportvereniging Raalter Schutterij te Raalte.
                                               
De contributie is vastgesteld op €40,00 voor jeugdleden en €70,00 voor senioren.                                                                                                                 Bestuur                                  
Voorzitter:                             A.H.A. Wichers Scheur
Secretaris:                            H.J. van der Meij                     secretaris@raalterschutterij.nl
Penningmeester:                 J.J. Jansen van het Laar
Lid:                                        J.H.M. Rothengatter
Lid:                                        A.T.M Pereboom

                                                                                                     Commise van beroep                  
Lid:                                        A.M.J. Jonkman
Lid:                                        J.W. Wessels
Lid:                                        J.B.J. Bonhof

                                                                                                  Ontspanningscommissie               
Lid:                                        A.M.J. Jonkman
Lid:                                        D. Pronk
Lid:                                        Jan Rothengatter
Bestuurslid:                          A.T.M. Pereboom

                                                                                                                 Website                           
                                              N. Hulleman                            webmaster@raalterschutterij.nl       
Clubkampioenschappen
Raalter Schutterij