De Raalter Schutterij bestaat sinds 8 februari 1967. Op deze avond werd bij Café Poppe in Raalte een oprichtings vergadering gehouden, waarop maar liefst 45 leden waren te verwelkomen. Het eerste onderkomen werd gevonden in de zaal van Café Daggert, met 4 schietbanen. Café Daggert werd echter in 1972 gesloopt, waardoor er uitgekeken moest worden naar een nieuw onderkomen. We vonden deze bij het "Wapen van Raalte". Ook daar kwam in 1984 een einde aan. Een nieuw onderkomen werd gezocht en gevonden bij de Leeren Lampe. Hier kon de schutterij beschikken over 8 schietbanen die in de kelder, dwars over de kegelbanen waren gemaakt. Na de verbouwing in 1986 van kegelbaan tot midgetgolf, verrichtte mevrouw Oosterlaar de opening (met een welgemikt schot) van 12 nieuwe elektrische banen, voorzien van een Spieth transporteur. Tegelijkertijd werd toen overgegaan naar de 1 schotskaarten. Tevens werd een moderne elektronische Disay 2000 telmachine aangekocht en in gebruik genomen waarvan er toen nog maar 2 stuks in Nederland waren. Het was een hele investering, maar het tellen met de hand, dat was verleden tijd.

Sinds 1995 is de Raalter Schutterij gehuisvest in de sportaccommodatie van Tijenraan, waar we beschikken over een mooi lokaal met 12 banen en een aparte kantine vergaderlokaal. Helaas is het ledental de laatste 15 jaar nogal gedaald, daarom zou onze vereniging erg blij zijn met versterking.

Omdat de gemeente de ruimte in het Tijenraan een andere bestemming wilde geven, zit de Raalter Schutterij vanaf 18 mei 2010 in een tijdelijk onderkomen in de oude huishoudschool aan de Zwolsestraat 18 in Raalte.

Inmiddels is het 2013 en de Raalter Schutterij heeft samen met de TRC een eigen accommodatie gebouwd aan de Hammerweg 8 d/e op Sportpark Ramele. Vanaf oktober 2013 zijn we hier begonnen met onze schietavonden.
Op 22 maart 2014 is de nieuwe accommodatie officieel geopend.

Het wapen van de Schutterij is als volgt samengesteld.
De (stöppel) haan is verwant met Raalte.
Het open vizier helm van de ridders, de gekruiste geweren spreken voor zich als schiet vereniging, met daarom heen de heraldiek
Clubkampioenschappen
Raalter Schutterij